Posts

Spotted a critter! (a mini animation) / Otus kiikarissa! (minianimaatio)

Scales (a coloring page) / Suomut (värityskuva)

A free picture book about critters! / Ilmainen kuvakirja otuksista!

Critter Outbreak Lite (a free iOS game / ilmainen iOS-peli)

Earrings (a coloring page) / Korvikset (värityskuva)

2018: Coloring pages / 2018: Värityskuvat

A rotating flower / Pyörivä kukka

Mediation agency for curious ghosts (an iOS game) / Kummallisten kummitusten sovittelutoimisto (iOS-peli)

Hourglasses (a coloring page) / Tiimalasit (värityskuva)