2019/03/18

Letters (a coloring page) / Kirjeitä (värityskuva)

A coloring page of letters and pens / Värityskuva kirjeistä ja kynistä

(EN) There is something charming about snail mail – even though emails can be quick and handy, they do not have the same vibe as old-fashioned handwritten letters. (Speaking of handwritten, I've been creating content in the traditional manner lately: e.g. this and the earlier coloring page of a scarab have been drawn with actual ink).

This drawing may be printed as a coloring page (up to the paper size of A4). The high quality version can be downloaded here. The coloring pages on this blog may be used for personal entertainment -- for further details, check the Questions page.

(FI) Etanaposti on omalla tavallaan viehättävä – vaikka sähköposti on nopea ja kätevä viestittelymenetelmä, se ei anna samanlaisia fiiliksiä kuin vanhanaikaiset käsinkirjoitetut kirjeet. (Käsinkirjoitetusta puheen ollen, olen tehnyt viimeaikoina materiaalia perinteisillä välineillä: esim. tämä ja aiempi värityskuva pillerinpyörittäjästä on piirretty oikealla musteella).

Tämä kuva voidaan tulostaa A4:n kokoiseksi värityssivuksi. Korkealaatuinen versio kuvatiedostosta on ladattavissa täältä. Blogin värityskuvat on tarkoitettu yksityiseen käyttöön -- lisätietoa saatavilla Kysymykset-sivulla.



No comments:

Post a Comment